Het bestuur

Het bestuur van Stichting Jongerenopvang Zeeland bestaat uit drie bestuursleden. Te weten, een bestuursvoorzitter, secretaris, en een penningmeester. Het bestuur besluit over binnenkomende projectaanvragen. Deze aanvragen dienen te voldoen aan de projectvoorwaarden. Verder beheert het bestuur het vermogen van de stichting en houdt zij toezicht en controle op de financiering van de projecten.

Het bestuur van Stichting Jongerenopvang Zeeland bestaat uit Barbara de Jong (bestuursvoorzitter), Rachel Jonker (penningmeester) en Joa Ephraïm (secretaris).  Deze bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.