Project Familiehuis 0

Het eerste project van Stichting Jongerenopvang Zeeland is “Familiehuis 0 ”. Dit project is een initiatief van een pleeggezin. Zij hebben in juni 2012 een groot woon-winkelpand gekocht in Zeeland, met als doel dit te verbouwen tot een ‘familiehuis’ voor tienermeisjes en eventueel jonge moeders met hun baby. Na een flinke verbouwing van het huis kunnen zij vier tienermeisjes voor korte of langere tijd in hun gezin opvangen.

De verbouwing van hun huis zal in augustus/september 2012 van start gaan. Aangezien het pand voorheen in gebruik was als winkel, moet het volledig worden verbouwd, totdat het geschikt is als woning voor het gezin met drie kinderen en vier pleegkinderen.  De financiering van de verbouwing wordt grotendeels door het pleeggezin bekostigd. Stichting Jongerenopvang Zeeland wil echter bijdragen in de kosten van deze enorme verbouwing, zodat alles met een sneltreinvaart gerealiseerd kan worden. Wanneer de familie de renovatie zelf zou moeten bekostigen, kan dit project vele jaren in beslag nemen. Met de steun van Stichting Jongerenopvang Zeeland willen we realiseren dat in 2013 vier tienermeisjes welkom geheten kunnen worden in het familiehuis.

De nood tot plaatsing van tieners in pleeggezinnen is namelijk groot! Helpt u mee?

 

DIT PROJECT IS VOLTOOID EN HEEFT IN DE LOOP DER JAREN AL AAN EEN AANTAL TIENERMOEDERS MET KIND OPVANG GEBODEN.  HET FAMILIEHUIS IS NOG STEEDS ALS OPVANGPLEK IN GEBRUIK.