Over ons

In Zeeland is een chronisch tekort aan pleeggezinnen waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar opgevangen kunnen worden. Het gevolg is dat zij buiten de regio opgevangen worden in een instelling. Juist deze jonge mensen hebben de liefde van (pleeg)ouders zo hard nodig. Vanuit deze nood is Stichting Jongerenopvang Zeeland opgericht. Onze visie is  om de opvang van Zeeuwse jongeren in pleeggezinnen stimuleren.

Wij geloven dat elke tiener het recht heeft om binnen een liefdevol gezin op te kunnen groeien. Onze doelstelling is onder meer om financieel bij te dragen aan het verbouwen van de woningen van pleegouders, zodat zij in hun huis ruimte kunnen creëren voor het opvangen van één of meerdere jongeren in de tienerleeftijd. Deze pleegouders werken nauw samen met bureau Jeugdzorg en Juvent, de pleegzorgstichting in Zeeland.  Indien nodig zullen wij zelf ook op zoek gaan naar pleeggezinnen en deze met de plaatsende instanties in contact brengen.

Als stichting zijn wij afhankelijk van fondsen en donaties. Onze hoofdtaak is dan ook het verwerven van geldmiddelen voor de opvang van jongeren binnen een gezin. Naast financiële sponsoring kunnen bedrijven de stichting ook steunen in middelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een donatie van bouwmaterialen, bouwkundig advies, inboedel, etcetera.

Stichting Jongerenopvang Zeeland heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan de doelstellingen die de stichting heeft. De kosten voor het werven van inkomsten worden daarom ook zo laag mogelijk gehouden.