ANBI

Stichting Jongerenopvang Zeeland is sinds 03/05/2012 door de belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent dat uw giften aan ons belasting aftrekbaar zijn.

Onderstaande informatie is van belang voor donateurs aan de stichting.

 • De officiële naam is: “Stichting Jongerenopvang Zeeland”
 • Stichting Jongerenopvang Zeeland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 55291503. Het RSIN nummer is : 851642214
 • De doelstelling van Stichting Jongerenopvang Zeeland is het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de opvang van jongeren binnen een gezin, het promoten van pleegzorg, bijdragen aan de werving van nieuwe pleeggezinnen en actief bemiddelen om jongeren in pleeggezinnen onder te brengen.
 • Het beleidsplan in hoofdlijnen ziet er als volgt uit: Stichting Jongerenopvang Zeeland neemt projecten aan, waarbij het doel centraal staat en tracht te verwezenlijken dat de jongeren op een gezonde, veilige manier binnen een gezin kunnen wonen. Om projecten te kunnen realiseren wordt er fondswerving gedaan, sponsors gezocht en samenwerkingsverbanden aangegaan die bevordering van de opvang van jongeren in een gezin ten goede komen.
 • Het bestuur van Stichting Jongerenopvang Zeeland bestaat uit Barbara de Jong (bestuursvoorzitter), Rachel Jonker (penningmeester) en Joa Ephraïm (secretaris).  Deze bestuursleden ontvangen geen aardse beloning voor hun inspanningen en werkzaamheden.
 • In 2012 is de Stichting opgericht en gelijk van start gegaan met fonds en steunwerving voor het project “familiehuis 1”, tevens is in dat jaar ook het project “slaapkamer tienermeisje” tot een succesvol einde gebracht. In 2013 heeft het project “familiehuis 1 “ centraal gestaan, waarbij er al een groot gedeelte van de verbouwing gerealiseerd is, en er ook al een plaatsing van een tienermeisje in het gezin heeft plaats gevonden. In mei 2013 hebben we deelgenomen aan de landelijke petitie van de Alliantie ‘Kind in Gezin’ waarbij de petitie aan wethouder Liefting van Terneuzen officieel is aangeboden. Eerste contacten met maatschappelijk werk en Jeugdzorg zijn gemaakt voor een goede samenwerking in de toekomst. Het project “familiehuis 1” is nu (2016) volop in “bedrijf”. Al enkele jongeren hebben het warme thuis al verlaten om op zichzelf te gaan wonen, en komen er nog regelmatig langs. De 4 slaapkamers worden en zijn al voor lange, maar ook minder lange periodes gevuld met jongeren.
 • Het project: “familiehuis 2” is gestart in juni 2016 heeft twee slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet.
 • Het project: “familiehuis 3″ is gestart in september 2017 heeft 5 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet.
 • Het project: “familiehuis 4″ is gestart in september 2018 heeft 2 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet.
 • Het project: “familiehuis 5″ is gestart in september 2019 heeft 2 slaapruimtes voor jongeren opgeleverd, kamers zijn bezet.
 • Financïele baten en lasten zijn op te vragen bij het bestuur.
 • I.v.m. de AVG richtlijnen zijn de familiehuizen met een nummer aangegeven.
 • Meer  info is opvraagbaar bij het bestuur.