Projectaanvraag

Het beleid van de Stichting Jongerenopvang Zeeland is directe steun te verlenen aan gezinnen die jongeren opvangen, dit door projectgewijs woningen te verbouwen. De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan projecten. In eerste instantie hebben we als doel een woning in Axel te verbouwen ten behoeve van de opvang van tienermeisjes. Wanneer de fondsen voor dit project zijn geworven, kan een nieuw project worden geadopteerd. Een project dient aan diverse criteria te voldoen.

Selectiebeleid

Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag volgens vastgestelde criteria:

Met betrekking tot het project :
Financieel:

  • De financiële onderbouwing van de aanvraag.
  • De beperkte omvang van de overheadkosten

Bereik / begrenzing, soort bijdrage:

  • Voorkeur gaat uit naar de medefinanciering van concrete projecten.

Haalbaarheid en toekomstperspectief:

  • Kans op een succesvolle realisatie van het project.
  • Bijdrage aan een blijvende opvangplaats voor jongeren.
  • Goede kansen op continuïteit en duurzaamheid.
  • Voorbeeldfunctie voor anderen

De controleerbaarheid en overzichtelijkheid:

  • Bereidheid tot controle en evaluatie.

Met betrekking tot de aanvrager:

  • Aanvrager dient samen te werken met Bureau Jeugdzorg, Juvent of andere pleegzorg aanbieder.
  • Aanvrager dient niet in opspraak geweest te zijn.

De aanvragen worden in speciale uitkeringsvergaderingen behandeld. Met bovenstaande criteria in gedachten neemt het bestuur de besluiten of een bepaalde aanvraag al dan niet een toekenning krijgt. Het toekennen van uitkeringen is ook afhankelijk van het budget dat nog beschikbaar is voor een bepaald jaar.

Indien u een project wilt indienen voor financiële ondersteuning, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@jongerenopvangzeeland.nl.