Steun ons

Zeeuwse jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Die moeten opgevangen worden in een pleeggezin in hun eigen omgeving. Dat is onze visie. Onze droom. Want in een gezin ontvangen jongeren veiligheid, liefde en geborgenheid. Zij kunnen in een gezin, veel meer dan in een instelling, ervaren hoe het is om in een stabiel gezin op te groeien tot een volwassene met een gezond zelfbeeld. Deze jongeren zijn de toekomst van ons land. Wij willen in hen investeren! U ook?

Als Stichting Jongerenopvang Zeeland zijn we afhankelijk van donaties en giften. Wilt u onze projecten steunen? Dat kan op verschillende manieren: door middel van een geldbedrag, advies of in middelen zoals bouwmaterialen of woninginrichting.

Giften

Draagt u onze stichting een warm hart toe? U kunt een geldbedrag overmaken op rekeningnummer NL63RABO0111748062, ten name van Stichting Jongerenopvang Zeeland te Axel. De financiƫle giften komen rechtstreeks ten goede aan onze projecten. Onze dank is groot!

Sponsoring in middelen

Een bedrijf in de bouw- of woningsector kan bijvoorbeeld sponsoren door het verlenen van bouwadvies, het gratis plaatsen van kozijnen of het plaatsen van een keuken.  Zo kunnen bedrijven op een praktische manier bijdragen aan de verbouwing van de woning van pleeggezinnen. Wilt u ons adviseren of gratis bouwmaterialen verstrekken? Neem dan contact op met bestuursvoorzitter Annet van Alten via sponsoring@jongerenopvangzeeland.nl 

 Alvast hartelijk dank hiervoor.